Multifunkční obousměrná komunikační technologie

pro varování obyvatelstva

MPO ČR – TANDEM (FT-TA3/001)

Záměr projektu

Projekt se zabýval vývojem komplexní modulární obousměrné komunikační technologie, která by umožňovala budování jednoúrovňových i víceúrovňových sítí pro hlasovou komunikaci, sběr a přenos dat a signálů sloužících pro varování a vyrozumění obyvatelstva v krizových situacích.

Předmětem projektu byl výzkum v oblasti hardware pro budování obousměrných radiových sítí, včetně retranslace, zabezpečení bezdrátových přenosů audio signálu a dat, integrace softwarového vybavení, integrace dalších externích zařízení (např. čidel), alternativních způsobů varování a vyrozumění např. pro osoby sluchově postižené (např. pomocí SMS, světelnými LED panely, apod.), atd.

  • Doba realizace: 2006 – 2009

  • Identifikace: FT-TA3/001

  • Program: MPO ČR – TANDEM

  • Úloha v projektu: zodpovědný řešitel

Výsledky projektu

Aplikovaným výsledkem řešení projektu byl návrh komplexní multifunkční technologie DOMINO® II, zahrnující zejména různé typy:

  • vysílačů, ovládacích pultů a ústředen

  • jednosměrných a obousměrných přijímačů, včetně tzv. ozvučných míst

  • GSM a jiných typů komunikátorů

  • sirén, světelných LED panelů, senzorů a dalších zařízení

  • souvisejících modulů jako např. audio zesilovačů, napájecích zdrojů, dobíječů baterií, atd.

Součástí celé technologie je i dohledový SW Informačního výstražného a varovacího systému (IVVS) s podporou GIS a výstupy pro krizové řízení.

Hardwarová část technologie je chráněna užitným vzorem.