O firmě SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Rodinná firma s dlouholetou tradicí

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. (1992) je významnou firmou Zlínského kraje působící zejména v oboru elektronických komunikací a informačních technologií ve spojení s projekty v oblasti ochrany životního prostředí.

Nosnými produkty firmy jsou výstavba a provoz datových sítí, systémů pro varování obyvatelstva, fotovoltaických systémů s dotací NZÚ, kabelové televize a obecních infokanálů. V současné době se firma také intenzivně zabývá systémovým monitoringem a telemetrií se zaměřením na soustavy domovních ČOV. Buduje obecní soustavy domovních ČOV propojené on-line monitoringem s možností vzdáleného řízení provozních stavů jednotlivých ČOV.

V oblasti elektroinstalací je firma ověřeným dodavatelem veřejného osvětlení. Projekci, výstavbě a servisu fotovoltaických – solárních elektráren instalovaných na střechách budov se firma nepřetržitě věnuje již od roku 2009. Prestižní fotovoltaickou stavbou byla realizace fotovoltaické fasády moderního kulturního domu v polských Kozienicích.

Firma se aktivně dlouhodobě zapojuje do programových projektů výzkumu a vývoje v rámci spolupráce s veřejnými vysokými školami ČR (např. VUT v Brně, Fakulta stavební, výzkumné centrum AdMaS a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií; UP v Olomouci, Přírodovědecké fakulta; VŠB TU Ostrava a VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí).

V současné době SATTURN HOLEŠOV udává celorepublikový trend v oblasti „Decentrálního čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem“ na venkově a odloučených částech měst, kde je ekonomicky neefektivní budovat centrální kanalizační systémy. Tato technologie umožňuje budování obecních soustav domovních ČOV propojených on-line monitoringem s možností vzdáleného řízení provozních stavů jednotlivých ČOV.

Rozšiřujícím modulem technologického systému jsou dálkové odečty vodoměrů, které umožňují provozovateli on-line přehled o spotřebě vody 24/7. Tento modul je dále navázán na telemetrii, tj. hlídání a řízené čerpání vodojemů a úpraven pitné vody.

Firma je rovněž iniciátorem zpracování certifikované metodiky „Bezpečnostní opatření pro stokové sítě“, kterou vypracovalo VUT v Brně, FAST, výzkumné centrum AdMaS. Aktuálně firma spolupracuje na výzkumně-vývojovém projektu „Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů“.

Zákaznicky atraktivním produktem firmy je SW aplikace AVST Chanel PRO, která je využívání pro tvorbu, plánování a vysílání nejen obecního/městského infokanálu v kabelové televizi, ale i firemního či školního A/V okruhu.

Firma je pyšným nositelem ocenění „Vizionář 2019“ a zároveň i vítězem celostátní soutěže „Inovace roku 2019“ za technologický projekt „Komplexní systémová telemetrie pro obecní soustavy domovních ČOV a úpravny vod“. Důvodem těchto prestižních ocenění je technologický, společenský a ekonomický přínos inovačního projektu pro životní prostředí a hospodaření s vodou v krajině.

Za projekt „Chiméra – mobilní aplikace pro šifrovanou komunikaci mezi uživateli“ získala firma v soutěži „Vizionáři 2019“ čestné uznání za technologický a společenský přínos v oblasti ochrany soukromí v elektronických komunikacích. Tento projekt firma realizovala společně s firmou Code Creator s.r.o. a VŠB TU Ostrava.

Společnost také získala osvědčení Rodinný Podnik, který vydává Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V roce 2021 zvítězila firma v soutěžích IBM Firma Roku 2021 Zlínského kraje a následně také Equa bank Rodinná firma roku 2021 v kategorii Malá firma. Soutěže jsou určeny pro všechny podnikatele a malé a střední firmy z České republiky.

Aktuálně nejvyšším oceněním, kterého se firmě dostalo za své dlouhodobé inovační aktivity v oblasti životního prostředí je Cena Magalhãesova průlivu (Chile, Jižní Amerika). Tuto cenu uděluje Fundación Imagen Chile. Nadace je nezisková organizace řízená správní radou v čele s ministrem zahraničních věcí a ministrem hospodářství. Jejím posláním je koordinovat propagaci Chile v zahraničí. U příležitosti 500-letého výročí objevení Magalhãesova průlivu slavným portugalským mořeplavcem Fernão de Magalhãesem, který jako první obeplul celou zeměkouli a přinesl tak důkaz o kulatosti Země, uděluje tato Nadace ocenění současným inovátorům z celého světa.

Českým vítězem, který obdrží toto ocenění, je Ing. Jaromír Tomšů, jednatel společnosti SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. za inovační projekt ENCELADUS. Jeho potenciál s pozitivním globálním dopadem je ukázkou stejné průzkumné a inovační síly, která inspirovala Magalhãesovu výpravu před 500 lety.

Kontakt:

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.
Dlažánky 305
769 01 Holešov
Česká republika