Řešené projekty

Koncepční návrh řízení s online přenosem dat v rámci řízení čov a další vodohospodářské infrastruktury

Společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 • Název projektu: Koncepční návrh řízení s online přenosem dat v rámci řízení čov a další vodohospodářské infrastruktury

 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028093

 • Cíl projektu: Cílem projektu je zpracování koncepčního návrhu on-line monitoringu dat za účelem automatizovaného řízení procesů ČOV, resp.  automatizovaného řízení procesů čerpacích stanic včetně přenosu dat na dispečink provozovatele.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Bezpečná kanalizace v oblastech s enviromentálním rizikem negativních dopadů na podzemní vody

Společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 • Název projektu: Bezpečná kanalizace v oblastech s enviromentálním rizikem negativních dopadů na podzemní vody

 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014398

 • Cíl projektu: Cílem projektu je zpracování odborné studie zaměřené na přehled bezpečnostních opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu s bezpečnostním rizikem (teroristické útoky, havárie, klimatické změny, …). Projekt bude zaměřen na oblast odkanalizování a oblast zásobování pitnou vodou.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Koncepční řešení automatizačních opatření spojených se vzdáleným on-line monitoringem pro malou a středně velkou čistírnu odpadních vod

Společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 • Název projektu: Koncepční řešení automatizačních opatření spojených se vzdáleným on-line monitoringem pro malou a středně velkou čistírnu odpadních vod

 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018871

 • Cíl projektu: Cílem projektu je návrh koncepčního řešení automatizačních opatření spojených se vzdáleným on-line monitoringem pro malou a středně velkou čistírnu odpadních vod, které povede k dosažení lepších hodnot vyčištěné OV na výstupu z ČOV a ke zlepšení ekonomických parametrů provozu ČOV včetně rizik a dopadů eventuálních poruch a havárií.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Implementace doporučení genderového auditu firmy SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.

Společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 • Název projektu: Implementace doporučení genderového auditu firmy SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.

 • Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010224

 • Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření a aktualizace strategických dokumentů s ohledem na genderovou rovnost a jejich následné implementování do firemní politiky. Prostřednictvím aktivit projektu vytvoříme příznivé podmínky pro přeměnu firemní kultury ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů a pro slaďování pracovního, soukromého a rodinného života zaměstnanců.
 • Závěrečná zpráva genderového re-auditu: k nahlédnutí zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.