Firma SATTURN získala prestižní mezinárodní cenu z Chile

za unikátní projekt zaměřený na čištění odpadních vod

Velvyslanec Chilské republiky J. E. Patricio Utreras předal během své návštěvy Zlínského kraje Cenu Magalhãesova průlivu společnosti SATTURN HOLEŠOV. Společnost se tak stala jedinou v České republice, která se může pyšnit tímto prestižním oceněním za inovace a objevy se světovým dopadem. Cena byla udělena u příležitosti 500. výročí prvního obepluti zeměkoule portugalským mořeplavcem Fernao de Magalhãesem.

Oficiální návštěva chilské delegace začala v sídle firmy SATTURN HOLEŠOV, kde byl představen projekt ENCELADUS a jeho potenciální přínos při řešení problémů s čistěním odpadních vod a zadržování vody v krajině v Chile.

Ocenění Strait of Magellan Award za inovační projekt ENCELADUS, který je zaměřen na čištění odpadních vod a zadržování vody v krajině, převzal v úterý 7. 9. 2021 na zámku v Holešově jednatel firmy Jaromír Tomšů.

Událost byla slavnostním zakončením třídenní návštěvy chilského velvyslance ve Zlínském kraji, který se v pondělí setkal se Zlínským hejtmanem Radimem Holišem, s náměstkem hejtmana Radkem Doleželem, předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radkem Vondráčkem, vedoucím oddělení Hodnocení ekologických rizik krajského úřadu Pavlem Kuličkou a ředitelkou Kontaktního centra pro východní trhy při Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje Bohdanou Lavrovičovou. Velvyslance doprovodila manželka Brenda Iriarte, první tajemník velvyslanectví Carlos Gajardo a jeho manželka Natallia Bykhautsava.

Na holešovském zámku se delegace setkala s dalšími významnými osobnostmi České republiky; velvyslancem ČR v Chile a Bolívii J. E. Josefem Hlobilem, předsedou senátu Milošem Vystrčilem, zástupkyní Evropského parlamentu Michaelou Šojdrovou, náměstkem ministra životního prostředí Vladimírem Manou, náměstkem Petrem Očkem z Ministerstva průmyslu a obchodu, poslancem PSP ČR Ondřejem Benešíkem a s dalšími významnými hosty.

Nadace Fundación Imagen de Chile vybrala projekt ENCELADUS jako českého vítěze této prestižní soutěže, která má připomínat ducha 500letého Magalhãeského průzkumu pomocí oceňování současných inovátorů z celého světa. Nadace označila systém ENCELADUS a jeho potenciální pozitivní globální dopad jako ukázku stejné průzkumné a inovační síly, která inspirovala Magalhãesovu výpravu před 500 lety.

Projekt ENCELADUS a jeho pozitivní ekologický i ekonomický globální dopad je vynikající ukázkou toho, jak důležité jsou inovativní přístupy. Při slavnostním ceremoniálu padlo mnoho slov, všechna se ale setkala v myšlence, že není nic cennějšího než voda, kterou si musíme chránit, a proto je takové projekty třeba podporovat. Získáni ceny Strait of Magellan Award pomůže projektu nejen s rozšířením na domácím trhu, ale také na mezinárodní úrovni.

Co je systém ENCELADUS?

ENCELADUS je telemetrický systém zahrnující technologie pro vzdálené monitorování a řízení soustav domovních čistíren odpadních vod, provádění dálkových odečtů vodoměrů, hlídání a čerpání vodojemů, měření vlastností vody a řízení její úpravy a další související procesy. Tento unikátní systém řeší otázku čištění vody v oblastech s roztroušenou zástavbou, které nejsou vhodné pro čištění prostřednictvím klasických obecních ČOV či centrální kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny přímo v místě vzniku, kde jsou po jejich vyčištění dále využívány nebo vraceny zpět do přírody. Soustavy ČOV jsou 24 hodin denně monitorovány a řízeny vzdáleně z centrálního servisního pracoviště. Systém okamžitě upozorňuje na nestandardní stavy jednotlivých ČOV a umožňuje na ně ihned reagovat.

Systémová telemetrie se skládá z řídicí jednotky, která sleduje stavy ČOV prostřednictvím snímání hodnot instalovaných čidel. Nejčastěji instalovaná čidla jsou senzor signalizující otevření ČOV a čidlo tlaku vzduchu, které předává informace o řádném chodu dmychadla. Kalová sonda umožňuje automatické měření výšky a kvality kalu v aktivační nádrži ČOV. Nasazení tohoto čidla zcela nahrazuje ruční odebírání a vyhodnocování vzorků biologického kalu v ČOV, tzn. není nutné provádět sedimentační zkoušku.

Systém ENCELADUS vzniknul v roce 2008 a za uplynulých 13 let prošel intenzivním vývojem a testováním. V rámci České republiky bylo v polovině roku 2021 instalováno a úspěšně provozováno již 584 čistíren odpadních vod v obecních soustavách a v příštím roce je připravováno dalších 656 instalací. V současné době společnost SATTURN HOLEŠOV udává celorepublikový trend v oblasti decentrálního čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem na venkově a v odloučených místních částech, kde je neefektivní budovat centrální kanalizační systémy. Firma za projekt získala řadu ocenění, jako jsou celostátní soutěže Vizionář 2019, Inovace roku 2019, Egovernment The Best 2020 či Mezinárodní cena inovací, které oceňují jeho technologický, společenství a ekonomický přínos pro životní prostředí a hospodaření s vodou v krajině.

Proč nejsou soustavy ČOV v ČR rozšířenější?

K plošnému prosazení projektu ENCELADUS a myšlenky ekonomicky efektivního hospodaření s vodou a zadržování vody v krajině přispěly teprve klimatické podmínky minulých let, kdy byla vláda nucena řešit boj s extrémním suchem. Do té doby bylo toto řešení systémově nepřijatelné pro resorty životního prostředí i zemědělství. Obrovskou překážkou v širším uplatnění projektu na trhu byly předsudky některých úředníků, kteří vydávali rozhodnutí k povolení, resp. zamítnutí stavby. Starostové obcí, kteří chtěli projekt realizovat, se tak dostávali do patové situace. Na straně jedné měli přidělenou dotaci od Státního fondu životního prostředí včetně stanoveného termínu k realizaci projektu, a na straně druhé zamítavé stanovisko povolovacích orgánů.

Domovní ČOV přitom představují snížení veřejných investičních nákladů často až o 65 % proti klasickým centrálním kanalizačním systémům při srovnatelných provozních nákladech. Obce, které se dnes rozhodují pro tento způsob odkanalizování, mají možnost ověření funkčnosti a uživatelského komfortu jednotlivých technických řešení na již realizovaných projektech. Je pak už na samotných představitelích obcí, zda se rozhodnou pro dnešní zakonzervovaný technologický standard, nebo využijí moderní technologie s možností budoucího zvyšování automatizace provozu a uživatelského komfortu bez nutnosti výměny zastaralé čistírny.

Kontakt:

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.
Dlažánky 305
769 01 Holešov
Česká republika