Firma získala prestižní značku CZECH MADE

Systémový monitoring a telemetrie se zaměřením na soustavy čistíren odpadních vod je nová dynamicky se rozvíjející aktivita společnosti SATTURN HOLEŠOV. V současné době společnost udává celorepublikový trend v oblasti decentrálního čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem na venkově a odloučených místních částech měst, kde je ekonomicky neefektivní budovat centrální kanalizační systémy.

Systémová telemetrie ENCELADUS je využívána při čištění komunálních odpadních vod v malých obcích a odloučených částech měst, kde nelze z technických či ekonomických důvodů budovat klasické kanalizační sítě zakončené centrální ČOV. Podstatou inovativního řešení jsou obecní soustavy domovních ČOV se systémovou telemetrií, které jsou provozovány jednou odborně způsobilou osobou prostřednictvím služby ENCELADUS. Tato technologie umožňuje budování obecních soustav domovních ČOV propojených on-line monitoringem s možností vzdáleného řízení provozních stavů jednotlivých ČOV. Firma instalovala v České republice již 1070 čistíren ve 21 obcích.

Ing. Jaromír Tomšů – jednatel a další pracovníci společnosti, s kterými jsme jednali během celého procesu hodnocení, projevili excelentní pečlivost, nadprůměrně dobré zpracování dokumentů a výbornou komunikaci. Sebehodnotící zprávu jsme obdrželi velmi obsáhlou a detailní. K sebehodnotící zprávě jsme také získali celou řadu dokumentů dokazujících vysokou úroveň služby ENCELADUS a její kvalitu.