Odolná rodinná firma 2022

Satturn Holešov získal cenu Odolná rodinná firma roku 2022

Vítězství v soutěži Odolná firma roku 2022

Dne 22. září 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků průzkumu Odolná firma roku 2022, které pořádala Asociace rodinných firem ve spolupráci s Raiffeisenbank jako hlavním partnerem. Průzkum si klade za cíl popsat jednotlivé atributy odolnosti a zjistit jestli, a v jakých oblastech, jsou české rodinné firmy odolné. Ze 105 firem bylo podle výsledků nejodolnějších pět rodinných firem – mezi nimi i holešovská rodinná firma SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

„V době přicházející ekonomické a energetické krize je odolnost jedním ze základních předpokladů a pilířů pro úspěšné pokračování života rodinných firem. V dnešním turbulentním světě je nutné odolnost pěstovat a dále prohlubovat. Výsledky průzkumu jsou základem pro zhodnocení celkové odolnosti a připravenosti českých rodinných firem na časy budoucí,“ říká Mgr.Jan Pavelka, LL.M. advokát a předseda Asociace rodinných firem.

„Vysoká míra nejistoty pramenící z nečekaných externích vlivů, výkyvů tržních podmínek a obtížné predikce budoucího vývoje klade nároky na odolnost firem, na schopnost vytvářet rezervy i na schopnost a ochotu připravovat možné alternativy a přizpůsobovat se novým tržním podmínkám. Z průzkumu, ale i našich vlastních zkušeností, vyplývá, že odolnost rodinných firem je úzce spojena  s osobností majitele a současně jeho schopností své vize a strategii sdílet s celým týmem jeho firmy. Průzkum nejen ukazuje obrázek vysoké odolnosti rodinných firem, jako významné části naší ekonomiky, ale současně jeho účastníkům dává unikátní možnost srovnání a dává respondentům možnost identifikovat prostor pro odstranění případných vlastních rezerv a příležitosti pro zvýšení jejich vlastní odolnosti.“ 

Důvodem vzniku rodinných firem je nejčastěji znalost oboru a většinou jsou zapojeni 2-4 rodinní příslušníci. Jako své silné stránky jmenují rodinné firmy nejčastěji vytrvalosti, loajalitu a pracovitosti, za své slabé stránky považují nedostatek lidských zdrojů. Data vyplynula z dotazování Asociace rodinných firem v rámci průzkumu Odolná firma roku 2022.

„Tento fenomén přichází stále častěji díky předávání vedení firmy na mladší generaci. Ta totiž nevnímá jazykovou bariéru, nemá problém vyhledávat nové obchodní partnery a to i prostřednictvím online technologií, s využitím digitalizačních trendů a „datové inteligence.“ doplňuje Václav Štětina, ředitel korporátního bankovnictví Raiffeisenbank, partnera Asociace rodinných firem.

Články o zisku a předávání ceny v médiích

URL

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. je Odolnou firmou roku 2022

www.asociacerf.cz

Odolnost je jedním ze základních předpokladů a pilířů pro úspěšné pokračování života rodinných firem. SATTURN HOLEŠOV byl v roce 2022 oceněn jako podnik, který je schopný vzdorovat nepříznivým silám, překonávat kritické okamžiky a přizpůsobit se neobvyklým a neočekávaným situacím na trhu.

URL

Průzkum odhalil, co dělá rodinné firmy odolnými

www.wmag.cz

Odolnou firmu můžeme chápat různě – od silného rodinného pouta, přes firemní zázemí, skvělý funkční tým, až k diverzifikaci dodavatelů, zákazníků… v České republice je podle odborné poroty pět nejodolnějších firem, mezi které se řadí i firma SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Kontakt:

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.
Dlažánky 305
769 01 Holešov
Česká republika