Decentralizované čištění odpadních vod

s telemetrickým řídicím systémem

MPO ČR – TANDEM (FT-TA5/012)

Záměr projektu

Projekt měl za cíl navrhnout a vyvinout systém decentralizovaného čištění odpadních vod pomocí malých (domovních a skupinových) čistíren odpadních vod (ČOV / DČOV) vybavených telemetrií a umožňující jejich vzdálený monitoring a řízení.

Předmětem projektu pak byl výzkum v oblasti vhodných ČOV a možnostech trvalého monitoringu jejich provozních vlastností a stavů, návrh a vývoj vlastních senzorů a čidel pro tyto účely a návrh vlastního monitorovacího a řídicího (MaR) systému zahrnujícího lokální ovládací moduly s možností vzdáleného on-line ovládání a vyčítání dat pomocí různých typů sítí a technologií.

  • Doba realizace: 2008 – 2010

  • Identifikace: FT-TA5/012

  • Program: MPO ČR – TANDEM

  • Úloha v projektu: zodpovědný řešitel

Výsledky projektu

Aplikovaným výsledkem řešení projektu byl návrh uceleného systému Enceladus, který se skládá zejména z:

  • definované sestavy čidel pro měření provozních parametrů a sledování stavů ČOV

  • I/O modulu ČOV umožňujícího připojení čidel a dalších zařízení

  • modulu pro připojení elektronických vodoměrů

  • různých komunikačních modulů pro datovou komunikaci (vytváření sítí a systémů)

  • dohledového SW Enceladus s podporou GIS

Enceladus