Kontejnerová technologie

pro čištění průmyslových odpadních vod

MPO ČR – TIP (FR-TI4/254)

Záměr projektu

Projekt se zabýval vývojem efektivní komplexní technologie biologického čištění, která bude odstraňovat dusíkaté znečištění (průmyslových) odpadních vod s vysokou účinností při minimálních investičních a provozních nákladech.

Zamýšleným řešením bylo použití imobilizovaných kultur – tzv. biokatalyzátorů na bázi imobilizovaných selektivních biodegradačních mikroorganismů a enzymů, které umožňují dosažení lepších ekonomických parametrů při současném dosahování vysokých účinností a to zejména díky menším reakčním objemům, kratší době zdržení, zvýšené stabilitě biodegradačních aktivit, zvýšené toleranci ke znečišťujícím látkám, atd.

  • Doba realizace: 2012 – 2015

  • Identifikace: FR-TI4/254

  • Program: MPO ČR – TIP

  • Úloha v projektu: zodpovědný řešitel

Výsledky projektu

Výsledkem projektu byl návrh a realizace kontejnerové jednotky pro čištění odpadních vod a souvisejícího monitorovacího a řídicího (MaR) systému, včetně dohledového SW. Jednotka využívá procesů nitritace a deamonifikace – kombinuje proces CANON, nitritační a anammox bakterie imobilizované do polyvinyl alkoholové (PVA) matrice (tzv. Biokatalyzátor lentikats). Činnost zařízení byla ověřena v rámci poloprovozu, technologické provedení jednotky je chráněno užitným vzorem.