Adaptabilní bezdrátové senzorové sítě

s vizualizací dat pro krizové řízení

MPO ČR – TIP (FR-TI2/571)

Záměr projektu

Záměrem projektu byl návrh modulárního komunikačního systému pro adaptabilní bezdrátové senzorové sítě (AWSN) s vizualizací dat, který by mohl být nasazován pro potřeby krizového řízení při řešení mimořádných událostí různého charakteru.

Předmětem projektu byl zejména aplikovaný výzkum koncepce řešení sběru dat z uzlů bezdrátového senzorového pole, jejich analýza a vizualizace. Slovem „adaptabilní“ bylo přitom myšleno systém snadno přizpůsobitelný pro různé aplikace a scénáře, a tedy systém, který bude do určité míry otevřený pro napojení různých druhů a typů čidel, senzorů a příp. i jiných zařízení.

  • Doba realizace: 2010 – 2013

  • Identifikace: FR-TI2/571

  • Program: MPO ČR – TIP

  • Úloha v projektu: zodpovědný řešitel

Výsledky projektu

Aplikovaným výsledkem řešení projektu byl návrh uceleného systému Komoris® na bázi adaptabilní bezdrátové senzorové sítě (AWSN), který se skládá zejména z:

  • radiových modulů pro tvorbu tzv. mesh sítí v pásmu 868 MHz nebo 2,4 GHz

  • senzorových jednotek a bran umožňujících připojení vlastních čidel, ale i jiných periferií (např. majáčků)

  • dohledového SW Komoris s podporou GIS a výstupy pro krizové řízení

Komunikační technologie je vhodná pro nasazení ve venkovních i vnitřních prostorách a byla navržena tak, aby umožňovala jednoduché vytváření („ad-hoc“) sítí, kdy jsou radiové spoje (cesty) mezi jednotlivými senzorovými jednotkami, resp. jednotkami a branami, vytvářeny zcela automaticky – vnitřní řídicí logikou jednotek. Vytvořené sítě pak pracují zcela automaticky – tedy bez nutnosti řízení např. pomocí PC, nebo jiného nadřazeného zařízení, přičemž každá ze senzorových jednotek může současně komunikovat se všemi jednotkami, které jsou v jejím radiovém dosahu (tzv. mesh síť). Činnost sítě jako celku je tedy při dostatečném počtu instalovaných jednotek odolná proti výpadkům některého z uzlů.

Senzorové jednotky jsou založeny na radiové technologii Zigbee. Umožňují současné připojení několika senzorů, jejich ovládání a vyčítání dat v nastavených intervalech či při překročení konfigurovatelných rozsahů a limitů, vnitřní auto-diagnostiku, konfiguraci na dálku prostřednictvím sítě (Over The Air), atd. Veškerá činnost jednotek i komunikace v rámci sítě (vysílání, příjem a zpracování datových paketů) byla optimalizována vzhledem k co možná nejnižší spotřebě.

Samostatnou kapitolou v rámci řešení projektu pak byl výzkum a vývoj nového typu sněhoměrného čidla pro měření výšky a hmotnosti sněhové pokrývky (nejen) na střechách budov. Konstrukce čidla je chráněna užitným vzorem.