Obecní rozhlasy

"Obecní" (místní) rozhlasy se vždy uplatňovaly a stále uplatňují jako klasické informační a vyrozumívací prostředky v obcích a městech, ale také ve školách, sportovních areálech, obchodech, továrních halách a komplexech, na letištích, apod. Jejich základními výhodami jsou snadná obsluha a rychlé šíření informací pro široké množství posluchačů najednou.

Zabezpečujeme komplexní služby v oblasti projekce, výstavby, rekonstrukce a servisu "obecních" (místních) rozhlasů všech typů jako jsou:

  • 100V rozhlasy
  • bezdrátové rozhlasy
  • rozhlasy po televizních kabelových rozvodech (TKR)
  • vnitřní rozhlasové okruhy v budovách
  • evakuační rozhlasy v budovách a továrních či obchodních komplexech
  • individuální ozvučení a ozvučovací soupravy např. pro hřiště, tělocvičny, apod.

Pro všechny výše uvedené typy rozhlasů dodáváme celou řadu komponent od kabelů, přes různé ovládací pulty, ústředny (včetně zálohovaných) a vysílače až po různé typy přijímačů (venkovních i domovních) a reproduktorů.

Kombinace technologií

Moderní technologie dnes umožňují typicky např. selektivní zapínání a vypínání pouze určitých přijímačů a jejich skupin v rámci rozhlasu jako celku, vzdálené nastavování hlasitosti jednotlivých přijímačů nebo dokonce i kombinování různých typů technologií (kabelových i bezdrátových) v rámci jednoho systému. Typickým příkladem je situace, kdy je v části města ponechán funkční 100V rozhlas a okrajové části města jsou "dozvučeny" pomocí bezdrátového rozhlasu, nebo např. realizace bezdrátového rozhlasu ve městě, který je v rámci konkrétních vytipovaných budov napojen na individuální evakuační rozhlasy.

Místní informační systémy (MIS)

V neposlední řadě také dodáváme určité "nadstavbové" aplikace, které povyšují rozhlasy na tzv. místní informační systémy (MIS), a to ať již tedy např. integraci GSM modulů pro ovládání rozhlasových ústředen pomocí telefonu, propojení s vysíláním tzv. infokanálů kabelových televizí, tak přímo realizaci Informačního výstražného a varovacího systému (IVVS).